Beveiligingslek in Windows Print Spooler Service - Update 2 juli 2021 – 16:30 | Claranet NL

Beveiligingslek in Windows Print Spooler Service - Update 2 juli 2021 – 16:30

Geplaatst op: 5 juli, 2021 - 10:01

Beveiligingslek in Windows Print Spooler Service
Update 2 juli 2021 – 16:30

Naar aanleiding van het beveiligingslek “PrintNightmare” in Windows Print Spooler Service hebben we op basis van de gisteren gecommuniceerde maatregelen de situatie vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Hierover willen we u, zoals beloofd, informeren.

Momenteel is er nog geen security-patch vanuit Microsoft beschikbaar voor dit beveiligingslek en is het nog niet bekend wanneer deze beschikbaar komt. Vandaag hebben we de kanalen in de gaten gehouden op nieuws en daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen wanneer een eventuele patch beschikbaar komt.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom dit lek en de mitigerende maatregel ook in het weekend in de gaten. Zodra er meer informatie komt zullen we deze informatie direct intern evalueren en acties bepalen. Indien er een patch beschikbaar wordt gesteld zullen we een gedegen afweging maken of deze patch veilig en betrouwbaar is en zullen we daarna een start maken met het patchen van onze (klant) systemen.

Uiterlijk maandagochtend 5 juli zullen we u rond 10:00 een nieuwe update geven over de situatie. Mocht u meer informatie en/of advies willen in de tussentijd, kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via telefoonnummer 040-2393 350 of via uw servicemanager.

We merken op onze Servicedesk dat er nog veel eindgebruikers melden dat ze niet kunnen printen. Mogelijk is onze berichtgeving hierover nog niet helemaal in uw organisatie doorgekomen. We verzoeken u dan ook om dit bericht intern door te sturen. Informatie vanuit Microsoft is te vinden op:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527

Status: 

Inactive