Herinneringscentrum Kamp Westerbork: “Data die nooit vergeten mag worden.”

Midden in Drenthe ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Op deze historische plek worden de levens van alle uit Nederland weggevoerde Joden, Sinti en Roma in herinnering gehouden. Monumenten, markeringen en historische elementen doen de bezoeker denken aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis en roepen een bijzondere herinnering op aan de slachtoffers van de Holocaust. Op drie kilometer afstand van het kampterrein bevindt zich het museum en het archief. Een archief met vele bijzondere voorwerpen, brieven, dagboeken en foto’s maar ook is een groot deel van het archief digitaal beschikbaar. Data die van onschatbare waarde is en waar met zorg mee wordt omgegaan. Om die reden zijn Sandra van Lune, beleidsmedewerker ICT, en haar collega’s op zoek gegaan naar een deskundige partner die Herinneringscentrum Kamp Westerbork hierin kan ondersteunen. Claranet kreeg de eer.

Archief van groot nationaal belang

“Wat wij hier bewaren, zijn de gegevens en materialen van een bijzondere plek in de geschiedenis van de Holocaust in Nederland”, vertelt Sandra van Lune. “In het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt over het leven van slachtoffers en overlevenden van het kamp verteld. Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films maken het verhaal van kamp Westerbork ook voor kinderen toegankelijk.”

“Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft op actieve en dynamische wijze inhoud aan de zingeving van de historische plek van kamp Westerbork. Hierin staat het persoonlijke verhaal centraal: kamp Westerbork is het verhaal van de moord op één mens, en dat 102.000 keer. Het wil vernieuwend zijn in de middelen en vormen om de herinnering hieraan levend houden en van een actuele betekenis voorzien. Daarmee wil Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum over erfgoed van de oorlog, in het bijzonder van de Jodenvervolging.”

westerbork_monument_web.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In de geest van het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) draagt ook Claranet haar steentje bij. Via een relatie is Claranet in contact gekomen met Kamp Westerbork. Middels een gereduceerd tarief heeft Claranet Kamp Westerbork geholpen om de historisch belangrijke data veilig te stellen voor de generaties na ons. Eric de Graaf, Account Manager van Claranet: “Ik ben er supertrots op dat wij als Claranet dit kunnen doen, ik ben blij dat wij met onze diensten het verhaal van Kamp Westerbork kunnen borgen voor de generaties na ons.”

Alles bij één partij

Sinds 2016 is Claranet betrokken bij de organisatie van de IT van Kamp Westerbork. “Dankzij Claranet hebben we een enorme professionaliseringsslag kunnen maken. Naast dat Claranet onze data heeft veiliggesteld hebben ze ook geholpen bij het herinrichten van onze IT-organisatie. Alles wordt nu gefaciliteerd en beheerd door Claranet. De apparatuur, de werkplekken, het WIFI-netwerk en een aantal van onze websites. Nu we alles bij één partij hebben ondergebracht kunnen problemen snel herkend en opgelost worden.”

Claranet is een prettige organisatie om mee te werken. De lijnen zijn kort en er wordt goed meegedacht. Ze hebben oprecht aandacht voor ons werk en kennen de belangen. Daarnaast hebben ze kennis van zaken waarmee ze ons écht helpen.”

Sandra van Lune
beleidsmedewerker ICT

”De grootste uitdaging was het verhuizen van de data van de vorige IT-dienstverlener naar Claranet”, vertelt Eric de Graaf. “Vanzelfsprekend hebben we de actie uitzonderlijk goed voorbereid en van alles meerdere back-ups gemaakt, maar toch is zo’n moment spannend. Zeker bij een klant als Kamp Westerbork, waarbij de data van historisch belang is. Maar alles is goed gegaan. Daarmee hebben we voor Kamp Westerbork een enorme slag kunnen maken in het beveiligen van de data. Dat is nu gegarandeerd.”

Professionalisering IT-landschap

Sandra van Lune: “Samen met Claranet hebben we sinds het begin van onze samenwerking al wat stappen gezet. Zo zenden we sinds 1 oktober 2017 vanuit de commandants-woning “Radio Westerbork” uit en bieden we sinds kort Managed WIFI aan bezoekers van het Herinneringscentrum. Ook voor wat betreft onze eigen IT maken we stappen met de implementatie van extra beveiligingen met de ingebruikname Symantec E-mailsecurity, en in gebruik name van two-factor authenticatie met behulp van tokens en nieuwe firewall.”

Dankzij Claranet hebben we een enorme professionaliseringsslag kunnen maken.”

Sandra van Lune
beleidsmedewerker ICT

Eric de Graaf vult aan: “Voor wat betreft de toekomst kijken we mee naar verdere professionalisering van het interne IT-landschap door uitbreiding en vervanging van het informatiebeheersysteem en andere applicaties, waaronder Westerbork Online én implementatie van een nieuwe CRM-applicatie. Daarnaast is men bezig met de verbouwing cq. nieuwbouw van het Herinneringscentrum, wat plaats gaat bieden aan diverse groepen die gebruik kunnen gaan maken van nieuwe faciliteiten van het Herinnerings-centrum.”

Over Kamp Westerbork

Tussen 1942 en 1945 zijn door de Duitse bezetter vanuit kamp Westerbork meer dan 100.000 Joden weggevoerd. Dit kamp werd in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte Joden. In 1942 werd het een Durchgangslager, een verzamelplaats voor Joden uit Nederland. Vanuit kamp Westerbork werden zij, evenals Duitse vluchtelingen, 245 Sinti en Roma, en enkele verzetsstrijders naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor gedeporteerd. 93 keer vertrok zo’n transport; slechts 5.000 gedeporteerden kwamen terug. Bezoekers kunnen het museum en kampterrein bezoeken. Centraal staat het leven in het kamp, waarbij het persoonlijke verhaal de basis vormt voor de presentaties en rondleidingen.

Steun Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Wist u dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork slechts 25% van zijn jaarlijkse inkomsten van de overheid ontvangt? En wist u dat u het Herinneringscentrum ook kunt ondersteunen?

De structurele subsidie van het Ministerie van VWS verzekert het voortbestaan. Maar het betekent ook dat vele activiteiten en projecten alleen mogelijk zijn met uw hulp. Meer informatie: www.kampwesterbork.nl